Om Samfundet

Inom ekonomi så finns det egentligen två olika saker. Det ena är privatekonomi och det andra är företagsekonomi. Naturligtvis kommer massor av människor att försöka påvisa att det existerar andra ekonomiska förhållanden. Här drar de då upp världsekonomi och den svenska ekonomiska situationen samt kommunal ekonomi. Allt detta är inte någon specifik ekonomi, utan bara namn på olika former av företagsekonomi. Allt från den stad du bor i och det land, samt den världsliga ekonomin måste idag drivas enligt gigantiska modeller av företagsekonomi för att fungera. Detta är dock lite överkurs men ger dig den direkta sanningen.

När du nu vet att det bara finns privatekonomi och företagsekonomi. Så kan det avslöjas att denna sida enbart ska handla om en av dessa. Här är det privatekonomi för hela slanten som gäller. En del har svårt med detta område, andra lägger ansvaret för det på någon annan medan den tredje gruppen klarar detta galant. Här tas det då upp lita av varje från alla dessa olika situationer och typer av personer. Du får också läsa om hur mycket bättre det är med en bra och kontrollerad privatekonomi, än vad det är att inte alls ha kontroll över den. För dig som tar del av informationen på denna sida, så kan du vara vilken som helst av personerna spara och slösa. Du kommer alltid att finna intressant läsning.

Syftet med Samfundet.se

Den stora anledningen till attSamfundet.se finns för dig som vill läsa mera om ekonomi. Då speciellt gällande din privatekonomi. Det är att vara en informativ källa för alla de som har ett problem med sin privata ekonomi eller helt enkelt bara vill veta mera. Kanske är det så att du har en bra och solid ekonomi, men helt enkelt inte förstår vilka möjligheter som öppnar sig i och med detta. I det fallet har du också anledning att ta del av det som skrivs i artiklar och texter du finner på denna sajt.